02144413549

بانک مرکزی گرانی مسکن را تأیید کرد

بانک مرکزی اعلام کرد:‌ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران در دی ماه امسال ۴۴,۹ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به میزان ۱.۴ و ۹.۹ درصد افزایش داشته است.

 

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۵، به ۱۶,۷ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در دی ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶,۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴,۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۹٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن

در دی ماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳,۲ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲٫۹ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱,۲ و ۹٫۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳٫۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۱۵، ۷، ۱۳و ۱ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶٫۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن
در دی ماه ۱۳۹۵،‌ متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴٫۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۴و ۹٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ ( معادل ۱۶٫۲ درصد) و کمتری رشد متوسط قیمت به منطقه ۲۲ ( معادل ۰٫۸ درصد) تعلق دارد.

در دی ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیرینای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۱٫۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱٫۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
در دی ماه سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶,۷۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴,۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۹٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵
در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ترتیب ۱۳۴,۲ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷٫۹ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳٫۶ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دی ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲,۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲ درصد و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال با سهم ۱۰٫۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که درحدود ۶۱٫۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۴٫۹ میلیون ریال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنایی هر واحد مسکونی در دی ماه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵ درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۳,۲ و ۱۳٫۱۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۱٫۱ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی
در دی ماه ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲٫۹ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱٫۹ و ۱۱٫۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۹٫۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن
در دی ماه سال ۱۳۹۵، شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۱ و ۹٫۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گیردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن( اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸٫۴ درصد است.

جمع بندی
در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی از بهبود قابل ملاحظه ای برخوردار شد و به ۱۶٫۷ هزار واحد مسکونی رسید. این تعداد معاملات در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۱٫۶ و ۳٫۲ درصد رشد نشان می دهد. متعاقب این روند، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در این ماه با برخورداری از رشد ۱٫۴ و ۹٫۹ درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ۴۴٫۹ میلیون ریال بالغ گردید. بهبود حجم معاملات بازار مسکن در سال جاری در چارچوب اقدامات متعددو گشایش های مالی نظام بانکی جهت کمک به رونق بخش مسکن قابل ارزیابی است. به ویژه با شروع اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از خردادماه سال جاری همراه با نرخ سود پایین این تسهیلات، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۱ و ۹٫۴ درصد رشد نشان می دهد.

منبع: وبلاگ خبری بلاغ

۱۳ مرداد ۹۶, ۱۷:۲۰

منبع: اینپلاک

آیا این صفحه را دوست دارید؟