02144413549

نتایج (69)

مرتب کردن برطبق
 • سازمان آب, سازمان آب

  2,500,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 118 متر مربع
  اینپلاک پونک اینپلاک پونک, آژانس املاک
  آبان ۱۳, ۱۳۹۸ ۰۹:۱۲
 • پونک شمالی, شاهد

  2,200,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 97 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  آبان ۱, ۱۳۹۸ ۰۷:۵۳
 • همیلا, همیلا شمالی

  3,480,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 3 145 متر مربع
  ارشیا راد ارشیا راد, مشاور املاک
  مهر ۲, ۱۳۹۸ ۰۷:۴۲
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  3,000,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 128 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  شهریور ۳۱, ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  3,304,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 118 متر مربع
  محمد ناجی محمد ناجی, مشاور املاک
  شهریور ۱۰, ۱۳۹۸ ۱۲:۵۷
 • همیلا, شهرک هما-شمال

  2,200,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 100 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  شهریور ۱۰, ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  2,800,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 100 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  شهریور ۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  2,800,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 100 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  شهریور ۶, ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸
 • پونک جنوبی, ایران زمین جنوبی

  3,250,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 3 130 متر مربع
  محمد ناجی محمد ناجی, مشاور املاک
  مرداد ۲۲, ۱۳۹۸ ۱۳:۱۳
 • پونک شمالی, کمالی غربی

  2,840,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 120 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  مرداد ۲۲, ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹
 • پونک جنوبی, عدل

  2,692,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 2 117 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  مرداد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰۸:۴۸
 • همیلا, همیلا شمالی

  2,600,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 2 118 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  مرداد ۱۳, ۱۳۹۸ ۰۸:۰۱
 • شهید باقری, شهید باقری

  2,420,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 3 110 متر مربع
  اینپلاک پونک اینپلاک پونک, آژانس املاک
  مرداد ۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸
 • شهید باقری, شهید باقری

  5,250,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 3 175 متر مربع
  اینپلاک پونک اینپلاک پونک, آژانس املاک
  مرداد ۹, ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴
 • سازمان آب, سازمان آب

  2,400,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 3 100 متر مربع
  اینپلاک پونک اینپلاک پونک, آژانس املاک
  شهریور ۱۰, ۱۳۹۸ ۰۷:۵۶
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  3,000,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 120 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  مرداد ۳, ۱۳۹۸ ۰۸:۳۸
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  6,900,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 230 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  مرداد ۳, ۱۳۹۸ ۰۷:۱۳
 • پونک جنوبی, ایران زمین شمالی

  4,160,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 3 160 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  شهریور ۶, ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲
 • پونک جنوبی, عدل

  2,650,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 105 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  تیر ۱۹, ۱۳۹۸ ۰۹:۰۹
 • پونک جنوبی, عدل

  1,400,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  1 2 56 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  تیر ۱۷, ۱۳۹۸ ۰۷:۵۵
 • پونک جنوبی, حیدری مقدم

  2,670,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 116 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  تیر ۱۵, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۳
 • پونک شمالی, کمالی شرقی

  3,640,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 2 130 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  تیر ۱۵, ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹
 • پونک جنوبی, ایران زمین شمالی

  3,490,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 3 145 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  تیر ۱۳, ۱۳۹۸ ۰۸:۱۱
 • پونک جنوبی, ایران زمین شمالی

  2,880,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 3 125 متر مربع
  آیدا قیدی آیدا قیدی, مشاور املاک
  تیر ۱۲, ۱۳۹۸ ۰۶:۲۴
 • پونک جنوبی, حیدری مقدم

  2,580,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 92 متر مربع
  آیدا قیدی آیدا قیدی, مشاور املاک
  تیر ۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴
 • پونک جنوبی, ایران زمین شمالی

  1,840,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 82 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  تیر ۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱
 • منطقه 2, همیلا شمالی, همیلا

  2,350,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 90 متر مربع
  امین کیان امین کیان, مشاور املاک
  تیر ۲, ۱۳۹۸ ۰۸:۰۴
 • پونک جنوبی, ایران زمین جنوبی

  2,300,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  3 2 100 متر مربع
  مهیار محمدی مهیار محمدی, مشاور املاک
  خرداد ۲۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵
 • پونک جنوبی, ایران زمین جنوبی

  1,800,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 90 متر مربع
  متین زند متین زند, مشاور املاک
  خرداد ۲۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۵۷
 • منطقه 5, ایران زمین جنوبی, سردار شمال

  1,500,000,000تومان
  آپارتمان برای فروش
  2 2 75 متر مربع
  آیدا قیدی آیدا قیدی, مشاور املاک
  خرداد ۲۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴