02144413549

فروش با اینپلاک

*|MC:SUBJECT|*
قیمت گذاری هوشمندانه
بالاترین قیمت، همیشه بهترین قیمت نیست و ممکن است فروش را به خطر بیندازد. با اطلاع از موارد ارائه شده به بازار، هوشمندانه قیمت ملکتان را تعیین کنید..با مراجعه به وبسایت ما و یا تماس با کارشناسان ما هوشمندانه تعیین قیمت نمایید
بازار تعیین کننده قیمت است
کارشناسان ما ملک شما را فوری بازدید می کنند و گزارشی دقیق از آن تهیه می کنند. در این گزارش مقایسه ای ملک شما از تمامی جهات با سایر موارد موجود در بازار مقایسه می شود .این گزارش به شما کمک می کند دید مناسبی از بازار داشته باشید.
 
یک برنامه بازاریابی شرط پیروزی
برای فروش یک ملک با قیمت مناسب، باید آن را با برنامه ریزی دقیق  و از طریق کانالهای درست به مشتریان بالقوه معرفی نمود. ما بانک اطلاعاتی به روزی از مشتریان داریم، همچنین ملک شما از طریق وب سایت ما در معرض دید مشتریان بسیاری قرار خواهد گرفت. ما از هر ابزاری برای یافتن بهترین مشتری برای ملک شما استفاده می کنیم. ما ملک شما را با سیاستی درست به بازار معرفی می نماییم
پایان معامله، شروع رابطه
ما معتقدیم پایان معامله شروع آشنایی ماست. ما در تمام مراحل در کنار شما هستیمآیا این صفحه را دوست دارید؟